Mountain View from Chena Ridge

Chena Ridge View, Fairbanks Alaska